Προϋποθέσεις και διαδικασίες ίδρυσης Ανώνυμης Εταιρείας

Περισσότερα »
hermes_logo_thumb

Παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην πράξη «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ».

Περισσότερα »

Προϋποθέσεις και διαδικασίες ίδρυσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

Περισσότερα »

Το ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο 2009 ανήλθε σε 9,6% έναντι του 7%, που ήταν τον Ιούλιο του 2008 και του 8,6% που ήταν τον Ιούνιο του 2009, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ).

Περισσότερα »