Τρίπολη, 21/11/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 15/11/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Μαντάς Παναγιώτης
A΄ Aντιπρόεδρος : Ζούζουλας Θεοδόσιος
Β΄ Αντιπρόεδρος : Μπιλιώνης Δημήτριος
Γεν Γραμματέας : Γαργαλιώνης Δημήτριος
Ταμίας : Λυμπεράκη Γεωργία

Μέλη : Καλόθεος Ιωάννης
Πιτερός Παναγιώτης
Θεοδωρόπουλος Ηλίας
Κατσιάβος Αθανάσιος
Μπιράτσης Παύλος
Παρασκευόπουλος Αθανάσιος

Το Δ.Σ.

Παναγιώτης Μαντάς