Κυριακή των Βαϊών 9 Απριλίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά 11:00-16:00