Ενημερώνουμε τα μέλη του για το νέο πρόγραμμα “VOUCHER 29-64” που πρόκειται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα και αφορά άνεργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών που μπορούν να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση σε επιχειρήσεις του Εμπορικού κλάδου και όχι μόνο. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα είναι ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα η επίσημη φόρμα από το Υπουργείο όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία είτε των ενδιαφερόμενων ανέργων είτε των επιχειρήσεων αλλά μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης για περισσότερες πληροφορίες ή και να δηλώσετε από τώρα την διαθεσιμότητα της επιχείρησης σας .

Επίσης σχετικά με αυτό το πρόγραμμα γνωρίζουμε ότι η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται οικονομικά για τις 500 ώρες Πρακτικής Άσκησης που θα υλοποιηθούν μετά από συνεργασία με κάποιον από τους επιτυχόντες του Προγράμματος αλλά εκτός από αυτό έχει την δυνατότητα σύμφωνα με το Σχέδιο Πρόσκλησης να συνεχίσουν την εργασιακή τους σχέση για επιπλέον 6 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος και με κάποια σημαντική επιδότηση από τον ΟΑΕΔ.

Το Δ.Σ.