ΘΕΜΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Ο νέος νόμος 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και τηςπαροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» θεσπίζει τις διατάξεις για τις εκπτώσεις και τις προσφορές.

 

  • Εισάγονται πλέον τέσσερις εκπτωτικές περίοδοι, ως εξής:

α) Τακτικές εκπτώσεις:

  • Χειμερινές από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.
  • Θερινές από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου.

β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι:

  • Το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου
  • Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Οι ρυθμίσεις αυτές δεν εφαρμόζονται στις πωλήσεις αυτοκινήτων.  Η πρώτη εφαρμογή των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων θα είναι από τον ερχόμενο Νοέμβριο 2013.

  • Η διάταξη για την απαγόρευση των ανακοινώσεων εκπτώσεων τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη των νόμιμων περιόδων παρέμεινε ίδια. Σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, οι 30 ημέρες ισχύουν τόσο για τις τακτικές εκπτώσεις (χειμώνα – καλοκαίρι) όσο και για τις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους του Μαΐου και του Νοεμβρίου.
  • Η χρήση ποσοστού επιφυλάσσεται πλέον μόνο για τις τακτικές εκπτώσεις.  Σε όλες τις υπόλοιπες περιόδους προσφορών (τακτικών προσφορών, προωθητικών ενεργειών, ειδών stock και outlet), επιτρέπεται μόνο η αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής.
  • Η ουσία των προσφορών δεν αλλάζει:  Μπορούν να διενεργούνται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις 10 συνεχόμενες ημέρες. Κατ’ εξαίρεση, οι προσφορές από εκθέσεις αυτοκινήτων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 60 ημέρες.  Οι προβλέψεις αυτές δεν εφαρμόζονται στις προσφορές προϊόντων παντοπωλείου.  Όπως ισχύει και τώρα, τα προσφερόμενα είδη δεν μπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Ως «είδος» νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος που πωλείται στην επιχείρηση. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την προηγούμενη.  Στους φορείς αναγγελίας, την διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας αντικατέστησε το Παρατηρητήριο Τιμών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

 

 

      Μετά από έρευνα της Ομοσπονδίας μας στο σύνολο των Εμπορικών Συλλόγων μελών, η πλειοψηφία των Συλλόγων τάχθηκε κατά του ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές, ακόμα και για τις 45 Κυριακές που τίθενται στην αρμοδιότητα των Αντιπεριφερειαρχών.  Θεωρούν ότι καμία Κυριακή, παρεκτός της Κυριακής προ των Χριστουγέννων, δεν μπορεί να είναι αποδοτική για τις επιχειρήσεις. Εξαίρεση αποτελούν τα καταστήματα που κατά το είθισται είναι ανοιχτά τις Κυριακές όλη την καλοκαιρινή σεζόν, στις σχεδόν αμιγώς τουριστικές περιοχές.