Προς: 1) Ε.Σ.Ε.Ε                                                                        Πάτρα, 25/6/2013

ΑΘΗΝΑ

 

Κοιν: 1) Εμπορικούς Συλλόγους μέλη μας

2) Αντιπροσώπους Ομοσπονδίας μας

3) Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδας

 

 

ΘΕΜΑ: ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Γνωρίζετε καλά την πορεία εντός της κρίσης των εγγυημένων δανείων μέσω ΤΕΜΠΜΕ και τον εγκλωβισμό των συναδέλφων μας δανειοληπτών, που αδυνατούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Η ρύθμιση των οφειλών με την ΚΥΑ 12991/13.11.2012, δεν έδωσε ουσιαστική διέξοδο στο αδιέξοδο των συναδέλφων μας.

Δια της παρούσης σας ζητάμε να ερευνήσετε και να πληροφορηθείτε σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτά τα δάνεια και κατά πόσο οι δανειολήπτες εντάχθηκαν στη ρύθμιση της ανωτέρω ΚΥΑ. Η δική μας εκτίμηση, με βάση τις καθημερινές τηλεφωνικές αναφορές που δεχόμεθα από τους συναδέλφους στην Ομοσπονδία μας, είναι ότι ελάχιστοι έχουν υπαχθεί σε αυτήν. Τούτο προέρχεται πρώτον από τις υπερβολικές επιβαρύνσεις τόκων και κυριότερα από το πολύ μικρό χρονικό διάστημα (εξόφληση μέχρι 30-5-2014), που προβλέπει η ρύθμιση για την εξόφληση του δανείου.

Είναι επιτακτική ανάγκη να ζητήσει η ΕΣΕΕ μια τροποποίηση της ρύθμισης των δανείων με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ. Και οι Τράπεζες θα πάρουν τα λεφτά τους και οι συνάδελφοί μας θα μπορέσουν να αποπληρώσουν και να βγάλουν έναν ακόμα βρόγχο από τον λαιμό τους, ώστε  να ¨ανασάνουν¨ οι επιχειρήσεις τους.     Ζητάμε χρόνο για να γίνουμε συνεπείς. Χωρίς ρυθμίσεις που να αναγνωρίζουν την πραγματικότητα και να προσαρμόζονται σ’ αυτήν, τίποτα δε θα μπορέσει να γίνει. Η πραγματική οικονομία και οι επιχειρήσεις μας θα εξαφανίζονται κάτω από το αβάσταχτο βάρος των υποχρεώσεων.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τα αποτελέσματα των ερευνών σας και τις ενέργειές σας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

 

             Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

 

      Παγώνης Βασίλειος                                                              Ευαγγελίου Ευάγγελος