Τρίπολη, 8/5/2013

Αγαπητοί  συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας  συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΑΚΜΩΝ  στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 45.000 άνεργων νέων έως 29 ετών».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών – Πεντάμηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Πρακτικά αυτό σημαίνει για τις  επιχειρήσεις  ότι έχουν την δυνατότητα για 5 μήνες να φιλοξενήσουν άτομα για πρακτική άσκηση.

Οι επιχειρήσεις δεν αναλαμβάνουν καμία οικονομική υποχρέωση.

Η αμοιβή/ εκπαιδευτικό επίδομα των καταρτιζομένων καταβάλλεται από το πρόγραμμα. Οι καταρτιζόμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και έναντι κινδύνου ατυχήματος. Μοναδικός υπόχρεος για την πληρωμή των εισφορών τους είναι ο εκπαιδευτικός φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα.

Οι επιχειρήσεις έχουν το τελευταίο λόγο στην επιλογή των καταρτιζομένων.

Η επιχείρηση θα συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία της επιλογής των ανέργων που θα ενταχθούν στις συγκεκριμένες θέσεις πρακτικής.

Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας και επικοινωνήστε με τον εξωτερικό συνεργάτη του Συλλόγου μας κ. Μαρίνο Δελή στο τηλ .6946333264.

Το  Δ.Σ.

Υ.Γ. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας κοινοποιούμε την επιστολή συνεργασίας του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΑΚΜΩΝ ΑΕ στην προηγούμενη ανάρτηση.