Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι η προθεσμία παραλαβής κλειδάριθμου λήγει την 30η Απριλίου 2013 σύμφωνα με την τελευταία παράταση που δόθηκε με την ΠΟΛ.1228/27.12.2012.