Οι μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις (ΠΜΕ & ΜΜΕ) ωφελούνται ήδη από τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καθοδήγηση των εμπόρων σε δράσεις ρεαλιστικές, γρήγορα εφαρμόσιμες και άμεσου αποτελέσματος, που θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις μια σημαντική ανάσα στα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, εξειδικευμένοι σύμβουλοι – συνεργάτες της Ε.Σ.Ε.Ε. επισκέπτονται τις επιχειρήσεις, αναγνωρίζουν σε συνεργασία με τον επιχειρηματία τις προβληματικές καταστάσεις, κάτω από συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας και διακριτικότητας και προτείνουν αποδοτικές λύσεις. Το επιτελείο των εμπειρογνωμόνων αποτελείται από ειδικούς, σε όλα τα επιμέρους θέματα που απασχολούν τον Έλληνα έμπορο (ρευστότητα, ρύθμιση οφειλών, θέματα οργάνωσης και διοίκησης, φορολογία, ασφαλιστικά θέματα κ.λπ.),  όπως είναι οι Αντώνης Μουζάκης, Δημήτρης Μπούρλος, Νίκος Τριτάρης και άλλοι.

Για να συμμετάσχει μια μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση, στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Εμπορικών Μ.μ.Ε, πρέπει να συμπληρώσει το Έντυπο Υποστήριξης της Ε.Σ.Ε.Ε το οποίο και σας επισυνάπτουμε παρακάτω.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το έντυπο που θα βρείτε παρακάτω και αποστείλετε το στο FAX 210 3259229.

Η Ε.Σ.Ε.Ε θα αναλάβει δωρεάν την παροχή της υποστήριξης στον δηλωθέντα τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της ΟΕΣΠ&ΝΔΕ κ Βασίλη Παγώνη στο 6936164592.