Ενημερωθείτε για την διαδικασία συμμετοχής σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) κατεβάζοντας τα παρακάτω αρχεία στα οποία περιλαμβάνονται:

  • Αίτηση συμμετοχής
  • Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής
  • Περίληψη του προγράμματος
  • Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος

Προσοχή! Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι  από τη Δευτέρα 11.6.2012 έως Τετάρτη 20.6.2012.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΟΧ 17012012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΟΧ 17012012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ