Όλες  οι οδηγίες  για τον τρόπο υποβολής Αίτησης Συμμετοχής  της επιχείρησης σας στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Εμπορικών Μ.Μ.Ε. που θα παρέχει δωρεάν η Ε.Σ.Ε.Ε., στην ιστοσελίδα:

http://www.esee.gr/page.asp?ID=3901