Το ισχύον ενιαίο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων