πρωί                                 απόγευμα

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ                   8.30 -14.ΟΟ                    17.30 – 21.00

Μ. ΤΡΙΤΗ                          8.30 -14.ΟΟ                    17.30 – 21.00 

 Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ                    8.30 -14.ΟΟ                    17.30 – 21.00

 Μ. ΠΕΜΠΤΗ                    8.30 -14.ΟΟ                    17.30 – 21.00

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            9.00 – 18.00

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ                   9.00 – 16.00