Από τον Εμπορικό Σύλλογο Τρίπολης ανακοινώνεται ότι βάσει της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν.3557/2007 οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου και θα λήξουν το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010.

 Οι εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην αναγραφή της διπλής τιμής δηλαδή της παλαιάς (διαγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση. Η αναγραφή διπλής τιμής είναι υποχρεωτική σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου τα είδη εκτίθενται.