Οι ημερομηνίες που θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι υπάγονται στην περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων είναι οι ακόλουθες:

Για ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

20/10/2010 : Έναρξη έκδοσης εκκαθαριστικών σημειωμάτων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

18/11 Προθεσμία αποδοχής εκκαθαριστικού δηλ. καταβολής του 20% για υπαγωγή στην περαίωση στις ανέλεγκτες

26/11 Προθεσμία δήλωσης υπαγωγής στη ρύθμιση για υποθέσεις που αφορούν εικονικά τιμολόγια

29/11 Προθεσμία αποδοχής τροποποιημένου από τη Δ.Ο.Υ. εκκαθαριστικού για ανέλεγκες χρήσεις στην περίπτωση που έχει γίνει λάθος στο αρχικό εκκαθαριστικό

ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ/ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

15/11 Προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στην περαίωση στις ελεγμένες υποθέσεις

25/11 Προθεσμία συμβιβασμού στις ελεγμένες

10/12 Προθεσμία αποδοχής τροποποιημένου από τη Δ.Ο.Υ. εκκαθαριστικού ειδικά για προσωρινά φύλλα ελέγχου, εκκρεμείς προσωρινές καταλογιστικές πράξεις ή εκκρεμή πρόστιμα

πηγή:www.nooz.gr