Σε άνοδο των τραπεζικών επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων οδήγησε τον Απρίλιο η κρίση του δημόσιου χρέους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος η αύξηση στα επιτόκια χορηγήσεων έφθασε το 0,9%, ενώ στα επιτόκια καταθέσεων ήταν πιο συγκρατημένη αγγίζοντας το 0,4%.

Πιο αναλυτικά το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων από νοικοκυριά με διάρκεια έως ένα έτος διαμορφώθηκε στο 2,98% από 2,61% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Από την αρχή του έτους το επιτόκιο καταθέσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας εμφανίζει αύξηση κατά 0,88%.

Στον τομέα των χορηγήσεων το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια ( το οποίο περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών) αυξήθηκε στο 13,94% από 13,84% τον προηγούμενο μήνα. Στα στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,32% από 3,21%, ενώ στην περίπτωση που το επιτόκιο παραμένει σταθερό έως 5 έτη, αυξήθηκε στο 4,84% από 4,79%.

Στα επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια το επιτόκιο αυξήθηκε στο 6,13% από 5,93%. Στα επιχειρηματικά δάνεια με συγκεκριμένη διάρκεια και ποσά μέχρι 1 εκατ. ευρώ το επιτόκιο αυξήθηκε στο 5,21% από 4,98%, και ποσά μεγαλύτερα του 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο 3,55% από 3,71%.

Στα υφιστάμενα υπόλοιπα δανείων, στα στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών, το επιτόκιο υποχώρησε οριακά στο 3,85% από 3,86% ενώ για δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις με διάρκεια άνω των 5 ετών το επιτόκιο διατηρήθηκε στο 4,01%. Στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων το επιτόκιο με διάρκεια έως 2 έτη αυξήθηκε στο 2,68% από 2,49%.

πηγή:www.nooz.gr