hermes_logo_thumbΟ ΕΟΜΜΕΧ, μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία και δραστηριότητά του, γνωρίζει ότι:
• η σύλληψη μιας καλής επιχειρηματικής ιδέας αποτελεί την καρδιά μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας,
• η επιχειρηματική ιδέα, η αξιολόγηση και αξιοποίησή της ξεκινά, τις πιο πολλές φορές, χωρίς συγκεκριμένη μορφή,
• η επιχειρηματική ιδέα μετουσιώνεται σε επιχειρηματική πράξη.

Ο ΕΟΜΜΕΧ, ως Οργανισμός στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των Νέων, έχει εντοπίσει και καταγράψει τις αυξημένες ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυσκολίες του νέου επιχειρηματία, στην πορεία  του από τη σύλληψη της «ιδέας» έως και τη μετουσίωσή της σε επιτυχημένο επιχειρηματικό αποτέλεσμα.

Σε αυτό το πλαίσιο και ιδιαίτερα σε μία περίοδο δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, το Εκπαιδευτικό Κέντρο του  ΕΟΜΜΕΧ σχεδίασε και προγραμματίζει την υλοποίηση Προγράμματος Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης, με την ονομασία:

                             «ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» – Η ανατομία της επιχείρησης σε 360΄

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε όλη τη χώρα, με τη μορφή ταχύρυθμου εκπαιδευτικού εργαστηρίου επιχειρηματικής ενδυνάμωσης και είναι συνολικής διάρκειας 6 ωρών.

Το εκπαιδευτικό εργαστήρι  «ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» – Η ανατομία της επιχείρησης σε 360, απευθύνεται σε  όλους εσάς, που:
• προσανατολίζεστε να ξεκινήσετε επιχειρηματική δραστηριότητα,
• ξεκινήσατε πρόσφατα τη δική σας επιχείρηση.

Στόχος του Προγράμματος, αποτελεί η υποστήριξη (ενδυνάμωση) του νέου αλλά και του αυριανού επιχειρηματία στην προσπάθειά του να:
• κατανοήσει τις βασικές  έννοιες που διέπουν την σύγχρονη επιχειρηματικότητα,
• αναλογιστεί για την επιχειρηματική του «ετοιμότητα»,
• αξιολογήσει την επιχειρηματική του ιδέα, ως αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηματικής δράσης,
• αξιοποιήσει, με εκείνον τον τρόπο, την «ιδέα» του ώστε να οδηγηθεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
• γνωρίσει και αποκωδικοποιήσει τις κρίσιμες παραμέτρους που επηρεάζουν καθοριστικά τα πρώτα βήματα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,
• κατανοήσει πρακτικές μεθόδους για την ορθολογική οργάνωση της επιχείρησης και τις τεχνικές λήψης σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων,
• απομυθοποιήσει έννοιες και «απροσδιόριστους κινδύνους» γύρω από τον όρο «επιχειρηματικότητα» και να διαχειριστεί το φόβο ανάληψης του «ρίσκου».

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του «ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» – Η ανατομία της επιχείρησης σε 360΄, επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς λειτουργίας της επιχείρησης και αποσκοπεί να δώσει σαφείς, απλές και κυρίως, πρακτικές απαντήσεις σε κρίσιμα θέματα όπως:

1. Στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης.
Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, όπως
:
– Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του επιτυχημένου επιχειρηματία;
– Ποια νομική μορφή επιχείρησης να επιλέξω;
– Τι πρέπει να γνωρίζω για τη σωστή οργάνωση και τον έλεγχο λειτουργίας της επιχείρησης;
– Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επιτυχία ή την αποτυχία;
– Πώς να παίρνω αποφάσεις εκτιμώντας προηγουμένως τους ενδεχόμενους κινδύνους;
– Τι πρέπει να γνωρίζω για την Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας;

2. Στον τομέα του οικονομικού προγραμματισμού και των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, όπως
:
– Ποια είναι τα  βασικά για τον Κώδικα  Βιβλίων και Στοιχείων, τον ΦΠΑ και τα άλλα φορολογικά και  ασφαλιστικά θέματα;
– Πώς μπορώ και με ποια εργαλεία να προγραμματίζω και να παρακολουθώ τα οικονομικά της επιχείρησης;
– Πόσα κεφάλαια χρειάζομαι και πού θα βρεθούν;

3. Στον τομέα του marketing  και των πωλήσεων.
Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, όπως
:
– Τι είναι το marketing και γιατί το χρειάζομαι;
– Τι είναι η έρευνα αγοράς, γιατί χρειάζεται και πως γίνεται;
– Τι πρέπει να γνωρίζω για τους τρόπους επικοινωνίας και προβολής;
– Ποιές είναι οι τεχνικές προώθησης πωλήσεων;
– Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των Μέσων προβολής και διαφήμισης;
– Πώς γίνεται το εμπορικό λανσάρισμα νέου προϊόντος ή υπηρεσίας;

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί, σε όλη τη χώρα,, σε εκπαιδευτικά τμήματα που θα συγκροτούνται από επαρκή αριθμό συμμετεχόντων (τουλάχιστον 20 άτομα).
Η ευρεία συμμετοχή  καθώς και η οικονομική συμβολή των ενδιαφερομένων στην κάλυψη μέρους του κόστους υλοποίησης, με το συμβολικό ποσό των 50€, αποτελούν τους κρίσιμους παράγοντες πραγματοποίησης του Προγράμματος. Ο ΕΟΜΜΕΧ, από την πλευρά του, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του κόστους για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίησή του.
Η  διαδικασία που θα τηρηθεί για την υλοποίηση του Προγράμματος  ακoλουθεί, κατά σειρά, τα εξής στάδια:
• Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα (συμπληρώνεται το επισυναπτόμενο Έντυπο Συμμετοχής στο Πρόγραμμα  «ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» – Η ανατομία της επιχείρησης σε 360΄ και  αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e-mail: kek@eommex.gr).
• Αρχική συγκρότηση των εκπαιδευτικών τμημάτων, σε περιφερειακό επίπεδο, εφόσον υπάρξει επαρκής συμμετοχή ενδιαφερομένων.
• Ενημέρωση  ενδιαφερομένων για την ημερομηνία και τον τόπο πραγματοποίησης του Προγράμματος.
• Καταβολή του ποσού της οικονομικής συμβολής από τον συμμετέχοντα, σε τραπεζικό λογαριασμό του Οργανισμού, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμμετοχή του στο Πρόγραμμα.
• Τελική συγκρότηση και έναρξη των εκπαιδευτικών τμημάτων.

O EOMMEX σας καλεί να διανύσουμε μαζί  την ενδιαφέρουσα διαδρομή προς την επιχειρηματικότητα για να κατακτηθεί  εκείνο το αίσθημα του «δυνατού» και να κατανοηθεί «τι είναι, τελικά, αυτό που κάνουν οι επιχειρηματίες» αλλά και «πώς το πετυχαίνουν».

Πληροφορίες: ΚΕΚ ΕΟΜΜΕΧ, κα Αικατερίνη Κόκλα,  τηλ. 210 9530215 και ώρες 12.00 – 14.00, e-mail: kek@eommex.gr.

Δείτε στα σχετικά αρχεία την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα

πηγή:www.eommex.gr