hermes_logo_thumb                                                               

 

 

 Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος  του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Τρίπολης, Αθανάσιος Αρβανίτης, τη Πέμπτη 04/02/2010 στα Μ.Μ.Ε..   Η συνέντευξη  επικεντρώθηκε σε θέματα που σχετίζονται με τις εξελίξεις στο εμπόριο, όπου τα  κυριότερα  σημεία της ήταν: 

Οικονομική κρίση

Η επιπολαιότητα που έχει αντιμετωπιστεί το δημοσιονομικό πρόβλημα,  έφερε την οικονομία στα πρόθυρα χρεοκοπίας και καταρράκωσε την αξιοπιστία της χώρας. Η αξιοπιστία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής που πρέπει να προφυλάσσεται με κάθε τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος μεταξύ άλλων.  Σε δύο βάσεις  πρέπει να στηριχτεί η ανάκαμψη της οικονομίας, άμεσα: 

 •  Πρώτον, στην σημαντική μείωση των δαπανών
 • Δεύτερον, στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα.

 

 Ρύθμιση Επιχειρηματικών Οφειλών

 Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου ( Αρ. Φ.Ε.Κ. νόμου 3816/2010) για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 30/07/2007, δίνεται παράταση δύο χρόνων στα έτη που απομένουν για την απόσβεση του κεφαλαίου.

Τα δύο πρώτα έτη ο δανειολήπτης καταβάλει μόνο τόκους και μετά τις τοκοχρεολυτικές δόσεις.(υπάρχουν & εναλλακτικές λύσεις ).

 Αιτήσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις του νομοσχεδίου υποβάλλονται μέχρι τις 15/4/2010.  Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων το δικαίωμα της διαγραφής από την μαύρη λίστα του ΤΕΙΡΕΣΙΑ  για όσους έχουν τακτοποιήσει ή θα τακτοποιήσουν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, τις οφειλές τους. Έτσι περισσότερες από 120.000 επιχειρήσεις, θα επανέλθουν στο τραπεζικό σύστημα και εκτιμάται ότι πάνω από 600 εκ. ευρώ θα ενισχύσουν την αγορά μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

Φορολογική μεταρρύθμιση

  Δεν αρνούμαστε ότι, φοροδιαφυγή υπάρχει, και μάλιστα παντού, όμως  έχουμε κουραστεί να ακούμε κατηγορίες για το ποιος φοροαποφεύγει περισσότερο και ποιος λιγότερο και δεν αποδεχόμαστε κανένα χαρακτηρισμό.

 Η μεγαλύτερη εστία φοροδιαφυγής που μας ενοχλεί είναι η αγορά του πεζοδρομίου, με τζίρο πολλών δις ευρώ, να μην περνούν από το νόμιμο στεγασμένο εμπόριο, με αποτέλεσμα να χάνονται σημαντικά δημόσια έσοδα από φόρους και ΦΠΑ.

 Οι κυριότερες θέσεις μας  εκφράζονται  μέσω της Ε.Σ.Ε.Ε. και είναι επιτακτική ανάγκη η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος.

 Απαραίτητη προϋπόθεση  αποτελεί η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος σε σύγχρονες βάσεις και είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση σε άξονες όπως:   η απλότητα,   η κοινωνική δικαιοσύνη, η διαφάνεια και σταθερότητα του συστήματος η ισονομία  και να υπάρξουν στοχευμένες αναπτυξιακές κατευθύνσεις που θα ενδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και θα προωθούν την απασχόληση.

Η απλοποίηση, πρέπει  να αποτελέσει το βασικό πυλώνα  της μεταρρύθμισης αυτής.   Συμπερασματικά, οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν κάθε αλλαγή του φορολογικού συστήματος είναι αναγκαίο μεταξύ άλλων να γίνονται με γνώμονα την:  

 • απλοποίηση και διαφάνεια του συστήματος ώστε να γίνει κατανοητό από τους φορολογουμένους και τη διοίκηση,
 • μείωση στο ελάχιστο των γραφειοκρατικών διαδικασιών με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους εφαρμογής του συστήματος για αμφότερους τους εμπλεκόμενους (Διοίκηση και Επιχειρήσεις),
 • απλοποίηση των διαδικασιών μέσω τυποποίησης τους ώστε ο ελεγκτικός και εισπρακτικός μηχανισμός να καταστεί αποδοτικότερος,
 • μακροχρόνια εφαρμογή σταθερής φορολογικής νομοθεσίας και παράλληλα σταθερότητα στο χρόνο παραγραφής,
 • εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης και του κλίματος εμπιστοσύνης, σε συνδυασμό με την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διοίκησης,
 • κοινωνική δικαιοσύνη προστατεύοντας πρωτίστως τα εισοδήματα των μισθωτών, των μικρών επιχειρήσεων και των συνταξιούχων,
 • περιορισμό των φοροαπαλλαγών και της αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων, διεύρυνση της φορολογικής βάσης και κατάργηση φόρων μειωμένης απόδοσης.
 • δικαιότερη κατανομή φορολογικών βαρών, με βελτίωση της σχέσεως εμμέσων και άμεσων φόρων,
 • ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, την αειφόρο ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης,
 • ανάπτυξη της οικονομίας μέσω κινήτρων για επενδύσεις.

 

Κ.Β.Σ.

Επιβεβλημένη είναι η κατάργησή του Κ.Β.Σ. που δημιουργήθηκε το 1952 ως βάση φορολόγησης των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων. 

 Σήμερα αποτελεί ένα επώδυνο γραφειοκρατικό βάρος με τα πολλαπλά βιβλία και στοιχεία, όπου η παραμικρή παρατυπία, παράλειψη ή ανακρίβεια, είναι ικανή να κρίνει τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία αναληθή με πολύ σοβαρές συνέπειες για μια επιχείρηση.                       

 Σε συνδυασμό δε, με την εξέλιξη της μηχανογραφημένης πληροφορικής καθιστά το Κ.Β.Σ. αναχρονιστικό, «φορτώνοντας» τις επιχειρήσεις με επιπλέον έξοδα,  μειώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων της Ε.Ε., αφού σε κανένα κράτος δεν υπάρχει αντίστοιχο νομοθέτημα..

 Πιστεύουμε, λοιπόν δυο πρέπει να είναι οι κεντρικοί πυλώνες  για την, μετά τον Κ.Β.Σ., εποχή:

– Τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων, που πρέπει να προσδιοριστούν στο ελάχιστο παραδεκτό,  με διπλογραφική μέθοδο και σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Απαραίτητη προϋπόθεση: μηχανογράφηση παντού.

– Αναθεώρηση ευθυνών και υποχρεώσεων των λογιστών και συγκεκριμένα να έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον ελεγκτή – λογιστή. Να είναι συνυπεύθυνος, με τον επιτηδευματία και να υφίσταται σοβαρές κυρώσεις σε κάθε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι τον καθοδήγησε και τον παρέσυρε σε φοροδιαφυγή.

Ειδικά ο λογιστής πρέπει:

 • Να εκπροσωπεί την επιχείρηση στις Δ.Ο.Υ., στα ΕΛ.ΚΕ, στα διοικητικά δικαστήρια και γενικά στις δημόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία.
 • Να τηρεί τα βιβλία του πελάτη στο γραφείο του, ενώ θα είναι δυνατή η άμεση λήψη πληροφοριών ηλεκτρονικά από τους επιχειρηματίες.
 • Να υποβάλλει τις προβλεπόμενες από το νόμο δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων κάθε επιχείρησης..
 • Να είναι εκπρόσωπος της επιχείρησης, και να απαλλάσσει τον νόμιμο εκπρόσωπό της από κάθε επαφή του με την ελεγκτική υπηρεσία.
 • Να μην εξαιρείται κανείς έμπορος από την διαδικασία τήρησης των ελάχιστων απαραιτήτων βιβλίων και στοιχείων .
 • Ως απαραίτητα βιβλία κρίνονται τα ημερολόγια απογραφών, ισολογισμού, Γενικό Καθολικό, Αναλυτικά Καθολικά.
 • Ως απαραίτητα στοιχεία κρίνονται τα τιμολόγια εσόδων, αμοιβών, αποδείξεις λιανικής πώλησης, φορτωτικές για μεταφορές, δελτία αποστολής, αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών .

Σε ιδιαίτερο άρθρο του Εμπορικού Νόμου ή σε ειδικό νομοθέτημα να περιληφθούν ορισμένες διατάξεις περί Εμπορικών βιβλίων και στοιχείων.

 

Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων

Θεωρούμε ότι, πρωτοβουλίες όπως αυτή,  εξυγιαίνουν  την αγορά και υποβοηθούν την επιτυχία της προσδοκώμενης από όλους μας φορολογικής μεταρρύθμισης, γιατί ενώ τα οργανωμένα καταστήματα εκδίδουν  αποδείξεις και καταβάλλουν στο κράτος τον αναλογούντα ΦΠΑ,  αντίθετα, μία από τις μεγαλύτερες εστίες φοροδιαφυγής είναι η λεγόμενη «αγορά του πεζοδρομίου», το παράνομο και γιγαντωμένο υπαίθριο παραεμπόριο, όπου ο ετήσιος τζίρος του αγγίζει τα 17 δισ., ενώ η απώλεια φορολογικών εσόδων κυμαίνεται στα 5 δισ. Ευρώ.

 

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση

 Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που ταλανίζουν τις επιχειρήσεις αλλά & τη κοινωνία σήμερα είναι το ασφαλιστικό. 

 Υψηλές εισφορές που αυξάνουν συνεχώς, πολύ χαμηλές συντάξεις που κινδυνεύουν -αφού τα αποθεματικά στερεύουν καθημερινά-, μη επαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,  είναι μερικά από τα προβλήματα που διαιωνίζονται & διογκώνονται.

 Η λύση είναι  εξαιρετικά δύσκολη. Προτάσεις όμως θα αντλήσουμε μέσα από μια  μελέτη, η οποία περιγράφει το ασφαλιστικό πρόβλημα της χώρας χωρίς να καταλήγει σε συγκεκριμένη λύση, που εκπονήθηκε από τον καθηγητή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Πλάτωνα Τήνιου, και παρουσιάστηκε πρόσφατα σε ημερίδα που διοργάνωσε το ΕΒΕΑ .

 – Μείωση ασφαλιστικών εισφορών,

– ατομική σύνταξη ανάλογα με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί χωρίς όριο ηλικίας συνταξιοδότησης,

– και μετατροπή του αναδιανεμητικού συστήματος σε κεφαλαιοποιητικό, το οποίο θα είναι υποχρεωτικό για τους νέους ασφαλισμένους (1993),

αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος, αφού σύμφωνα με τη μελέτη Τήνιου, το 2015 αποτελεί κρίσιμο έτος για το ασφαλιστικό σύστημα καθώς από το έτος αυτό και μετά αναμένεται ραγδαία γήρανση του πληθυσμού

 

Παρεμπόριο 

 Η ενασχόληση μας με το παραεμπόριο, τόσο με το υπαίθριο(πλανόδιο & στάσιμο) όσο και με το στεγασμένο εμπόριο που ασκείται από πολίτες τρίτων χωρών ,κυρίως κινεζικής καταγωγής, είναι φαντάζομαι σε όλους σας γνωστή .

 Η πρωτοβουλία μας πριν λίγους μήνες να καλέσουμε σε σύσκεψη τους εμπορικούς συλλόγους των πρωτευουσών πόλεων  των νομών της  περιφέρειας μας, με θέμα το παρεμπόριο  και να καταθέσουμε τις απόψεις μας μέσω της ομοσπονδίας μας, στην Ε.Σ.Ε.Ε, είχε σαν αποτέλεσμα η Ε.Σ.Ε.Ε στις 26/01/2010 να εκδώσει  μια αναλυτική ενημερωτική εγκύκλιο για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις.

 Σε τοπικό επίπεδο μετά από χωριστές επαφές που είχαμε με την αστυνομία & δημοτική αστυνομία  πραγματοποιήσαμε μια κοινή συνάντηση πριν 4 μέρες  & οι τρεις πλευρές και αποφασίσαμε τη κοινή δράση της δημοτικής αστυνομίας και αστυνομίας αφού δεν έχουν περιέλθει όλες οι δραστηριότητες  στη δημοτική αστυνομία εκ του νόμου,  με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δράσει από μόνη της .

 Η κοινή δράση τους επικεντρώνεται  στο παρεμπόριο που διαρκώς μεγαλώνει στους δρόμους της πόλης μας καθώς και στη τήρηση της νομιμότητας στις λαϊκές αγορές.

Ωστόσο τα κυριότερα προβλήματα  που διαρκώς  μεγαλώνουν είναι:

 • Τα μη πιστοποιημένα & πολλές φορές επικίνδυνα  προϊόντα  ή οι απομιμήσεις επώνυμων  προϊόντων
 • η τεράστια φοροδιαφυγή (όπου στο υπαίθριο είναι 100%),
 • η μεγάλη συμμετοχή του παρεμπορίου στην αύξηση του ποσοστού της ανεργίας, και φυσικά μη ξεχνάμε
 • την εκμετάλλευση όλων αυτών των ανθρώπων από τα οργανωμένα κυκλώματα του παραεμπορίου.

   Όσο αφορά το εμπόριο πολιτών τρίτων χωρών, ενώ ισχύουν όλα τα παραπάνω και ενώ υπάρχει νομικό πλαίσιο που καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους σωστής λειτουργίας τους, οι πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς απ’ τη μια και  η ανυπαρξία ενός ελεγκτικού μηχανισμού απτήν άλλη, ακυρώνει κάθε νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.