ΠαπακωνσταντίνουΔεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες να «κλείσουν» τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις αλλά και να τακτοποιήσουν, με ιδιαίτερα ευνοϊκό τρόπο, τις οφειλές τους προς το ελληνικό Δημόσιο δίνει ο νέος υπουργός Οικονομίας Γ. Παπακωνσταντίνου με τροπολογίες που κατέθεσε στη Βουλή.

Η νέα ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα είναι ελκυστικότερη αυτής που έληξε στις 29 Δεκεμβρίου, δεδομένου ότι μειώνονται τα ελάχιστα ποσά των δόσεων κατά 50%, ενώ ταυτόχρονα εντάσσονται στη ρύθμιση και οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2008. Απαραίτητη προυπόθεση είναι να υπαχθούν στη ρύθμιση μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών έκανε το χατίρι των επαγγελματικών ενώσεων και παρέχει τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχερήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες να περαιώσουν τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις της περιόδου 2000 – 2006 καταβάλλοντας και τους αναλογούντες φόρους.

Το οικονομικό επιτελείο προσδοκά έσοδα άνω του 1,5 δισ. ευρώ από τις δύο ρυθμίσεις με στόχο την αύξηση των δημοσίων εσόδων και τη στήριξη του προϋπολογισμού του 2009 που απαιτεί επιπλέον 7,1 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού του 2008 σύμφωνα με πληροφορίες ανήλθε στο 3,4% του ΑΕΠ, γεγονός που αποδίδεται και στην αδυναμία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών οι οποίες ξεπερνούν τα 26 δισ. ευρώ.

Οπως αναφέρεται στη σχετική διάταξη η παράταση μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου δόθηκε εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν στις διεθνείς αγορές κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2008 οι οποίες επηρέασαν ώς ένα βαθμό και την ελληνική οικονομία. Οι νέες ελκυστικές διατάξεις προβλέπουν τη ρύθμιση των υφιστάμενων οφειλών οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31-12-2008. Για να μπορέσει να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση, καθώς και ποσοστό 5% επί της ρυθμιζόμενης οφειλής (στην προηγούμενη ρύθμιση έπρεπε να καταβληθεί το 15%). Επίσης το ελάχιστο ποσό της δόσης μειώνεται στα 150 ευρώ από 300 που προέβλεπε η προηγούμενη ρύθμιση.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, χρέη προς το Δημόσιο, βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα τελωνεία, καθώς και χρέη υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των ΔΟΥ, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008, ρυθμίζονται με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τα επιβαρύνουν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και καταβάλλονται ως ακολούθως:

α) σε μία δόση, με απαλλαγή ποσοστού 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και 50% των πάσης φύσεως πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων φόρου και φορολογικών προστίμων που έχουν βεβαιωθεί και αφορούν στην κύρια οφειλή,

β) από δύο έως τρεις μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

γ) από τέσσερις μέχρι έξι μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

δ) από επτά μέχρι δώδεκα μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού 80% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

ε) από 13 μέχρι18 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού 70% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

στ) από 19 μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού 60% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Οσον αφορά την περαίωση, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που επιθυμούν να υπαχθούν θα πρέπει μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου να έχουν μεταβεί στην εφορία τους καταβάλοντας την πρώτη δόση και το 20% της συνολικής οφειλής.

Στη ρύθμιση υπάγονται και οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 30 Ιουνίου 2008 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις.

Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις
 

 

– Η δυνατότητα υπαγωγής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008.

– Για να μπορέσει να υπαχθεί ο φορολογούμενος στη σχετική ρύθμιση πρέπει να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση, καθώς και ποσοστό 5% επί της ρυθμιζόμενης οφειλής.

– Το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι 150 ευρώ.

– Συμπεριλαμβάνονται στις υπαγόμενες οφειλές και τα ληξιπρόθεσμα χρέη από φόρο εισοδήματος οικονομικού έτους 2008.

– Παρατείνεται μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου η ρύθμιση των εκκρεμουσών φορολογικών υποθέσεων (περαίωση) της περιόδου 2000-2006.

Πηγή: kathimerini.gr