Φορολογικά

Από 1η Ιουνίου 2010 άλλαξε ο τρόπος εξόφλησης των φορολογικών στοιχείων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ ανά στοιχείο (παρ. 2, αρ.18 Κ.Β.Σ όπως αντικαταστήθηκε με την περ. α, παρ.25, αρ.19 του ν.3842/2010). Σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 25 του άρθρου 19 του νέου φορολογικού νόμου (3842/2010), αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της § 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ.

Παπακωνσταντίνου

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Οικονομικών υπενθυμίζεται ότι από 1η Ιουνίου 2010, αλλάζει ο τρόπος επιβολής προστίμων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

Παπακωνσταντίνου

Με ευνοϊκότερους όρους η εξόφληση των οφειλών στην εφορία – Εσοδα 1,5 δισ. ευρώ προσδοκά το υπ. Οικονομικών για να συγκρατήσει το έλλειμμα.Δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες να «κλείσουν» τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις αλλά και να τακτοποιήσουν, με ιδιαίτερα ευνοϊκό τρόπο, τις οφειλές τους προς το ελληνικό Δημόσιο δίνει ο νέος υπουργός Οικονομίας Γ. Παπακωνσταντίνου με τροπολογίες που κατέθεσε στη Βουλή.