Προγράμματα-Επιχορηγήσεις

Τρίπολη, 8/5/2013 Αγαπητοί  συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας  συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΑΚΜΩΝ  στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 45.000 άνεργων νέων έως 29 ετών». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών – Πεντάμηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Πρακτικά αυτό σημαίνει για τις  επιχειρήσεις  ότι έχουν την δυνατότητα […]

Όλες  οι οδηγίες  για τον τρόπο υποβολής Αίτησης Συμμετοχής  της επιχείρησης σας στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Εμπορικών Μ.Μ.Ε. που θα παρέχει δωρεάν η Ε.Σ.Ε.Ε., στην ιστοσελίδα: http://www.esee.gr/page.asp?ID=3901

«Την αξιοποίηση του «εργαλείου» των συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποστηρίζει η ΕΣΕΕ» Με αφορμή την έναρξη του πρώτου κύκλου υποβολής επενδυτικών προτάσεων από συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters), ώστε να ενταχθούν στο νέο επενδυτικό νόμο, η ΕΣΕΕ προέβη σε σχετική ενημέρωση των Ομοσπονδιών και των επιχειρήσεων μελών της. Ο πρώτος κύκλος υποβολής των συγκεκριμένων […]

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την πράξη «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδ. ΟΠΣ: 296255) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ). Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» της παραπάνω πράξης, […]

hermes_logo_thumb

Τίθεται σε εφαρμογή μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το πρόγραμμα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. για την εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

Ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας μέλος του Enterprise Europe Network σε συνεργασία με την Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενημερώνει για την δημοσίευση των προγραμμάτων για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ