Θέματα Εμπορίου

ΕΡΕΥΝΑ

8 Ιανουαρίου 2013 | | Θέματα Εμπορίου

ΕΡΕΥΝΑ     Σε τηλεφωνική  έρευνα που πραγματοποίησε την Πέμπτη και Παρασκευή 3 και 4 Ιανουαρίου, ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης μεταξύ των μελών του – εμπόρων της πόλης, προκύπτουν μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την εμπορική κίνηση στην διάρκεια της εορταστικής περιόδου.   Ενδεικτικό του κλίματος της αγοράς είναι το γεγονός ότι μόνο το 3,67% των […]

Από τις 12/01/2013 τίθεται σε ισχύ η αγοραμική διάταξη που κάνει υποχρεωτική την ανάρτηση πινακίδας σε εμφανές σημείο του καταστήματος και συγκεκριμένα πλησίον του ταμείου συναλλαγής στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ως εξής: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ […]

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. 04/2012   Άρθρο 1 Μη έκδοση νομίμων παραστατικών – Δικαιώματα καταναλωτή   1. Κατά την πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, του Ποινικού Κώδικα και του ν. 2523/1997, ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό […]

Ξεκίνησε η διαδικασία απογραφής των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ – όπως ενημερώνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. Υποχρέωση αυτοαπογραφής στο ΓΕ.ΜΗ. έχουν συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα των οποίων η σύσταση έγινε πριν τις 4 Απριλίου 2011. Τη δήλωση αυτοαπογραφής θα υποβάλλουν τα πρόσωπα που έχουν για την εταιρεία την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο Taxis […]

Νομικό Πλαίσιο Εκπτώσεων.

Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων

Προυποθέσεις και διαδικασίες ίδρυσης ΟΕ και ΕΕ

Πλεονεκτήματα και διαδικασίες ίδρυσης Ατομικής Επιχείρησης

Προϋποθέσεις και διαδικασίες ίδρυσης Ανώνυμης Εταιρείας

Προϋποθέσεις και διαδικασίες ίδρυσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)