Σύλλογος

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Τρίπολης προσπαθεί με τις πρωτοβουλίες του να καταγράψει όσο το δυνατό πληρέστερα την εικόνα της αγοράς και αν είναι δυνατό να συμβάλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στην επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την επιβίωση των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων της πόλης.

Τηλεφωνική Έρευνα διεξήγαγε ,στις αρχές του μήνα ,ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης για την εκτίμηση των ενοικίων της Τρίπολης ανάμεσα στα μέλη του που δραστηριοποιούνται σε 14 διαφορετικούς εμπορικούς δρόμους της πόλης μας.