ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαντάς Παναγιώτης
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπιλιώνης Δημήτριος
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ζούζουλας Θεοδόσιος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γιαννοπούλου Βασιλική
ΤΑΜΙΑΣ Λυμπεράκη Γεωργία
ΜΕΛΗ Γεωργακοπούλου Ιωάννα
* Θεοδωρόπουλος Ιωάννης
* Κανέλλη Δάφνη
* Κωσταντόπουλος Ηλίας
* Κατσιάβος Αθανάσιος
* Σταματόπουλος Γεώργιος