ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαντάς Παναγιώτης
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ζούζουλας Θεοδόσιος 
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπιλιώνης Δημήτριος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γαργαλιώνης Δημήτριος
ΤΑΜΙΑΣ Λυμπεράκη Γεωργία
ΜΕΛΗ Καλόθεος Ιωάννης
* Πιτερός Παναγιώτης
* Θεοδωρόπουλος Ηλίας
* Κατσιάβος Αθανάσιος
* Μπιράτσης Παύλος
* Παρασκευόπουλος Αθανάσιος